OHLÉDNUTÍ ZA LHOTSKOU SVÍCOU

29. 6. 2009 3:54
Rubrika: Nezařazené

Tyjo já sem tam potkal tolikých lidí… sem po letech pokecal s Machovcama, s Danem Frolkovým, sem se cítil jak za mlada na ágéčku, hej měli ste to fakt uplně super…

 

Měli ste to moc krásné, výborné jídlo, muzika, zábava, pohoda… moc děkuju

 

Hej Fery, fakt nemám slov…úžasná svíca… to sem fakt ještě nezažil

To jsou jen 3 z asi 30ti referencí co jsem od hostů této svíce zaslechl… všechny byly bezezbytku velmi pozitivní, proto nás s Maruškou přirozeně nesmírně těší, že se akce všem naším přátelům a známým líbila. Ovšem zatímco jsme se mi s Maruškou věnovali hostům, byli tu tací, kteří museli odvést černou dřinu, aby zajistili pohodový chod svíce. Těmto lidem moc děkuji a chci je ujistit, že velmi oceňujeme jejich nasazení, s jakým se pracovali a starali se zatímco se ostatní bavili. Tito lidé jsou navíc velmi pokorní a skromni a o svých zásluhách a o tom jak se dřeli pro ostatní nehovořili, tudíž z Písma svatého plyne, že budou v nebi vrchovatě odměněni. Upřímně jim to s Maruškou přejeme a ze srdce děkujeme za pomoc. Připomínám, že uvádím pouze JÁDRO těch, kteří nám pomáhali - lidí, kterým bychom chtěli poděkovat je daleko víc, ale není v našich silách je všechny jmenovat

klikni zde: DĚKOVAČKA ZA LHOTSKOU SVÍCU

Ovšem nic není černobílé, nic není dokonalé! Ač mi to nikdo neoznámil přímo, z kuloárů k nám s Maruškou pronikly dvě negativní svědectví, která vrhají na tuto vyjimečnou akci drobný stín. První svědectví praví, že na akci chyběla zelenina a pokrmy pro ty kdož neholdují masu. Děkujeme za svědectví, omlouváme se za tento nedostatek a slibujeme, že na svatební hostinu zajistíme i dostatek zeleniny a bezmasých pokrmů. Druhé negativní hlášení je natolik závážného charakteru, že mu věnuji samostatnou kapitolu.

 

NEZNÁMÝ NESPOKOJENEC

Doslechl jsem se, že jeden neznámý nespokojenec (po jeho identitě v žádném případě nechci a nebudu pátrat) předložil následující svědectví:

Stížnost zněla, že někteří lidé podle něj požili příliš mnoho alkoholu, poté se chovali bujaře až nepatřičně a bavili se neduchovním stylem jako celníci a hříšníci. Nespokojenec navíc vyjádřil obavu, že pokud se v podobném duchu povede i svatba, tak to nám novomanželům rozhodně nebude ke cti. Ač jsem neslyšel tuto kritiku přímo, velmi jasně jsem cítil, že toto hlášení bylo vedeno v ostrém tónu proto považuji za nutné takto obsáhle reagovat:

Samozřejmě v prvé řadě je třeba říct, že jakákoli negativní kritika je velmi podnětná a umožňuje zlepšení. Proto děkuji za svědectví a pokusím se alespoň částečně rozptýlit obavy neznámého nespokojence:

Na začátku je třeba si vysvětlit rozdíl mezi svatbou a svícou. Jeden kamarád z Hroznové Lhoty mi na počátku svíce říkal: „No důfám, že dopadneš líp než já, já sem se chlape už v 11 hodin tak nalámal, že sem byl jak prkno a moseli mňa odnést dom“ Ano i takto může vypadat svíca. ( Zůročil jsem tuto informaci a i díky tomu jsem si dal pozor a na mé svíci nedopadl podobně J ) No a o týden později tehdy ten samý kamarád stál hrdě v kostele, a se svou drahou si udílel svátost manželství. Tomuto aktu se říká svatba. A dění na svatbě nemá s děním na svíci nic společného a rovněž aktéři, kteří se chovají na jedné akci tak, se na akci druhé mohou chovat naprosto jinak, což dosvědčuje právě výše uvedený příklad z Hroznolhotských dějin.

Jen dodám, že když jsme s Maruškou vraceli chlaďák s pípou houkl na mě pan domácí: "Tož co, jaká byla svíca? Rozmluvili Ti ju kamoši? Že né? No to se asi málo snažili, nebo ťa málo opili..." pak se usmál a vešel do stavení.

Na jedné svíci sem nalil do 40ti lidí 50litrů slivovoce“ zvolal hrdě strejda T. a oči se mu zaleskly vzpomínkou na zjevně velmi intenzivní rozloučení se svobodou…

Myslím, že ze všech těchto případů plyne jediné… to, že se někdo opije na svíci, se zkrátka stává a není to žádná tragédie. Moc bych poprosil neznámého nespokojence, pokud bude tyto řádky číst, aby to pochopil. Za sebe odpovím tak, že bych sa mosel hanbiť za svícu, kde by sa mi dva tři šohaji neopili.

Dále bych chtěl říct, že podle mě není příliš šťastné šířit negativní kritiku na určité účastníky a tím je dehonestovat. Proč si to myslím? Přečtěte si následující verše z knihy Genesis (kapitola 9):

Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici.

Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu.

Chám, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku.

Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřili.

Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl,

řekl: "Zlořečený buď Kanaán; ať je pro své bratry otrokem všech otroků!"

Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otrokem!

 

Myslím si, že z tohoto krátkého příběhu plyne, že ten kdo mluví zle o někom kdo se opije a či poukazuje na jeho opilost nečiní dobře a měl by raději zachovat taktnost a pochopení.

 

Ještě mě napadl jeden výrok z Lukášova evangelia kapitola 7:

Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: 'Má démona!'

Přišel Syn člověka, jí a pije a vy říkáte: 'Hle, žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!'

 

A proč tomuto tématu věnuji takovou pozornost? Ano, alkoholismus je velmi špatný a zničil mnoho rodin a rozhodně není mým cílem alkoholisumus obhajovat. Na ty co propadli alkoholu budu například myslet v dnešní modlitbě…

Ovšem pokud se jedná o pití ve společenství, je třeba si uvědomit, že alkohol je pouze prostředkem, který může za určitých podmínek zpříjemnit náladu a přiblížit lidi k sobě navzájem. No a pochopení, taktnost, odpuštění za to že opilci něco rozbili, či pomoc těm, kteří přebrali, to je zase šlechetný čin, který nás přibližuje k Bohu. Neboť jak nás učí Ježíš, měli bychom milovat bližního svého jako sami sebe… a Jan Pavel II. toto svědectí ještě doplňuje osobní modlitbou: Pane dej, ať v každém koho mi pošleš do cesty poznám svého bratra

Zobrazeno 891×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková