A JE TO...

9. 7. 2009 20:44
Rubrika: Nezařazené

Každá vlna má své počáteční vzedmutí, zdvíhání se, pak dosáhne vrcholu a zpěněný hřeben se vzpíná k nebesům, aby poté postupně sklouzával dolů a vytvořil místo pro novou vlnu. A tak to  bylo i s naší svatbou - všemožné svíce, předsvatební oslavy a oslavičky, návštěvy, táboráky a nejrůznější setkání - to vše vytvořilo solidní podklad akcí, které s blížící se svatbou začínaly nabírat na obrátkách. Nádherný obřad byl pomyslným vrcholem a poctivá veselice příjemným způsobem přenesla všechny svatebčany, aby z onoho vrcholu spokojeně doplachtili na zem. Myslím si, že celý průběh před a po svatebních událostí byl skutečně nesmírně plynulý a bezešvý a skoro by se zdálo, že se to všechno podařilo tak nějak "samo od sebe". Není tomu tak a stojí za tím snaha a pomoc desítek lidí. Kdybych je chtěl všechny jmenovat, tak bych jistě popsal A4ku a navíc by hrozilo, že někoho vynechám. Proto budu pouze uvádět činnosti za které děkuji a hlavní zodpovědné osoby, takže ti kterýchž jméno dole nezazní se prosím neurazte.

*   *   *
Děkuji Žetonovi za objednání chaty na Skautskou svícu, děkuji všem kteří se tehdy do Vlachovic nějaký den přijeli podívat a poblahopřát mi (či popřát upřímnou soustrast k nadcházející ztrátě svobody), všem co se tam podíleli na úklidu, či jakkoliv jinak pomohli ke zdárnému průběhu celé akce. Svíca se moc povedla a všem za to děkuji.

*   *   *
Díky mým rodičům Janě a Dobroslavovi, za velkou pomoc při obstarávání svatebních koláčků, za pomoc při organizování Sousedské svíce a za poskytnutí skvělého domácího zázemí. "Maruško už jsem tě varoval a řekl jsem ti co je náš Fery zač, ale asi ještě nevíš... následoval výčet asi 10ti věcí v níchž jsem nemožný"  Upozornění tohoto druhu si Maruška od mého otce Dobroslava vyslechla celou řadu a to, že si mě i přesto vzala je pro mě jasným důkazem, že mě má opravdu ráda:) děkuju.

*   *   *
"Maruško taťka už týden nespí. A dneska ráno už zase v 6 hodin vylezl z postele a šel něco zařizovat. Už ať je ta svatba za nama...." posteskla si Maruščina maminka Božena asi 2 týdny před svatbou. Ano! Obrovský dík patří Božence a Jardovi Kotalovým, na nichž ležela největší část svatebních starostí. Díky jim za organizaci Lhotské svíce, za zařizování a oranizaci svatební hostiny a desítky dalších věcí kolem.

*   *   *
Děkuji otci Janu Žaludovi, za nádhernou mši, která měla duchovní hloubku i lidsky přátelský rozměr. Řada lidí, mezi nimiž byli i nevěřící, mi po obřadu řekla, že tak krásnou mši ještě nezažili. Starostlivost s jakou s námi na přípravách piloval jednotlivé detaily obřadu, či zděšení které se objevilo na jeho tváři když zjistil, že jsem svého času uvažoval o tom mít dva svědky, to vše svědčí o tom, že naši svatbu skutečně prožíval, což se následně promítlo do atmosféry celé mše svaté.

*   *   *
Díky patří také zlínskému faráři Otci Ivanu Fišarovi, který vážil dlouhou cestu do Hroznové Lhoty, aby po boku otce Jana odsloužil naši svatební mši. Mrzí nás, že místo účasti na společném obědě musel otec Ivan ihned po mši odjet zpět do Zlína za svými povinnostmi. Někdy v budoucnu se pokusíme ho s Maruškou pozvat na oběd k nám domů a věříme, že neodmítne.

*   *   *
"Ti lidi vůbec nechodí na zkoušky, nemají čas, vymlouvají se...Frankie jestli se ti ve schole sejde víc jak  25lidí, tak ti klidně koupím bečku piva." hlaholil asi před měsícem Fořtík. Jsem rád, že se pletl.  Třešničkou na dortu svatební mše, jakousi sladkou okrasou, tím dozajista byl hudební doprovod svatební scholy. Nestává se mi to často, ale po celou dobu mše jsem měl co dělat, abych nad tím jak to bylo krásné neuronil slzu a troufám si tvrdit, že jsem nebyl sám. Děkuji celé schole a především Jeanovi, Fořtovi, Bártovi, Pavlovi, Dušanovi, Kerolce, Daniele .. a všem dalším, kteří přispěli svým zpěvem, nebo nástrojem k  vytvoření nádherné zvukové kulisy.

*   *   *
Kmotřenka Eva Kubišová se svým týmem stojí za veškerou výzdobou na chovatelském areálu, v kostele a na kulturáku. Jeden člen jejího týmu (myslím kdosi mladý od Petruchů) si nám s Maruškou asi týden před svatbou posteskl "Celý týden enom stříhám a střihám nejaké ozdoby.. už aby to bylo ta vaša svaťba". Ano, svaťba už skutečně byla a díky všem stříhačům a zdobičům máme všichni v živé paměti nádherně vyzdobený kostel i kulturák.

*   *   *
Děkuji Starostovi, který skutečně obrovským způsobem pomohl, od loupání cibule a přípravy guláše, přes půjčení kulturáku, či instalaci dětského koutku. Petr si dokonce našel čas a dorazil do Zlína na zkoušku scholy. Celý večer jakožto starosta svatby vzorně dohlížel na počestný průběh akce. Byl jsem svědkem, když nějakého neukázněnce zpražil pohledem a vše bylo v mžiku zase v pořádku.

*   *   *
Děkuji všem, kdo se podíleli na zabíjení nějakého z prasat, na škubání a přípravě kuřat, nebo vaření svícového či svatebního guláše. Na většině z těchto akcí jsem měl tu čest být a musím říct, že to byly krásné okamžiky kdy se lidé sešli, aby pomohli a udělali dobrou věc. A guláše, jitrnic a dalších masových pochutin, bylo věru potřeba. Zato si ale všichni pochutnali a tento příjemný pocit jistě značnou měrou přispěl ke zdárnému průběhu celé akce. Kvalitu svatebního i svícového guláše, jitrnic, škvarků a dalších lahůdek jsem osobně testoval a s hrdostí můžu říci, že dosahovala té nejvyšší kvality.

*   *   *
Obrovské díky patří všem dívkám, které po celé odpoledne a večer zajišťovali obsluhu a servis. Nezdá se to, ale byla to skutečně obrovská práce, obsloužit desítky lidí, dochystat pokrmy, či hezky je srovnat na tácky. Do toho ještě roznášt vína, točit piva a rozlévat nealko nápoje. Této úlohy se zhostila velká část maruščiných kamarádek a patří jim za to veliké díky. A věřím, že s Maruškou budeme moci každé z nich tuto velkou službu někdy oplatit. Zvláštní díky patří paní Markétě Petruchové - Ferencové za vedení týmu.

*   *   *
Ke každé oslavě neoddělitelně patří i ta méně příjemná část a tou je úklid. Velmi nás s Maruškou mrzí, že díky přípravě na naší svatební cestu, která přímo navazovala na svatbu, jsme nebyli schopni s úklidem příliš pomoci. O to více zahřálo u srdíčka, když jsme v noci po skončení oslavy zahlédli desítky pilných rukou hbitě uklízejících sál. A i ráno po mši svaté, kdy jsme s Maruškou už čekali v Praze na letadlo, opět se sešlo v sále na douklízení velké množství ochotných lidí, takže úklid proběhl rychle a bez problémů. Připomínám, že není velká ctnost bavit se když se ostatní baví. Velkou ctností je pomáhat, zatímco se ostatní baví, a uklízet zatímco ostatní odpočívají po zábavě. Všem pomocníkům tedy znovu veliké díky.

*   *   *
Děkuji Jitce Bobrovce a celému ochotnickému týmu, že i v takto hekticky našlápnuté době těsně před prázdninami dokázali pro příležitost svatby nacvičit moc pěkné divadelní představení, které vkusně zpestřilo svatební večer. Moc si toho vážíme.

*   *   *
Děkuji všem kdo zajišťovali o svatebním dni dopravu a zatímco se ostatní bavili oni neúnavně křižovali Moravu a zaváželi svatebčany do jejich domovů. Zvláštní dík patří strýci Otovi z Prahy, který ač původně mezi závozníky nebyl počítán, se z vlastní iniciativy nabídl a velmi pomohl se závozem a rozvozem. Děkuji i Kamilovi, za unesení nevěsty. Původně se mi fakt, že nevěsta chybí a já musím opustit svatebčany a vydat se jí hledat, vůbec nelíbil a když se naše 9ti členná trestná výprava blížila k Antonínkovi, přemýšleli jsme do kterého rybníka Kamila hodíme a kolik mu kdo dá ran. Zpětně však hodnotím toto zpestření pozitivně a skláním hlavu před tradicí, že únos nevěsty ke svatbě patří.

*   *   *
Děkuji všem, kteří se zasloužili o vytvoření hudebního doprovodu během odpoledne na kulturáku. Díky Ondrovi Albrechtovi, který usedl za DJský stolek, velké díky patří také klukům ze skupiny LORDS, kteří převzali hudební otěže po něm a jejich skladby vytvořili příjemný rozjezd svatebního večera. No a závěr večera patřil skupině JAMA, která se ukázala být trefou do černého a já tímto děkuji Pavlu Helanovi, za jeho skvělý tip. Za sebe říkám, že jsem na žádné soukromé akci tak dobrou muziku neslyšel a řada pochvalných reakcí během večera mě jen utvrdila v tom, že lepšího hudebního hosta bych vybíral jen stěží. JAMA svými skvělými melodiemi zvedla ze židlí celý sál a vytvořili krásnou tečku za celým svatebním dnem. Protože během večera, mě několik lidí žádalo o kontakt na tuto kapelu zde jej uvádím. internetové stránky jsou www.skupina-jama.cz a telefon na kapelníka pana Cetkovského je 777196311.

*   *   *
Velké díky patří všem svatebčanům. Přecejen když jde počet lidí do stovek, klade to velké nároky na organizaci a pokud nejsou všichni ukáznění, nedá se takto velká smečka uhlídat. Musím říct, že všichni předvedli skvělý svatebčanský výkon, kdy se družná zábava, tanec, a konzumace jídla, snoubila s ukázněností a spořádaností, která k takové události jako je svatba dozajista přísluší. Svícnická esa, jako byl Špunt, Holub, Tom, Blesk nebo Laďa , kteří všem ukázali, že poctivá svíca se nepodobá popíjení mléka na dvorku mateřské školky, zde na svatbě neváhali vystříhnout roli perfektního svatebčana. Holub dělal čest skautskému kroji, Špunt obcházel v poklidu sálem a nevtíravě nabízel svatební slivovici, aby se vzápětí vrhl do víru tance a pomohl tak rozproudit už tak velmi živý taneční parket. Blesk neúnavně rozvážel a pomáhal kde bylo potřeba a i všichni ostatní plnili roli svatebčanů na výbornou. S povděkem kvituji také to, že se celý autobus zlínských svatebčanů po svatbě odebral do zlínského Rockového klubu Golem, kde podle svědků proběhla skvělá after-party. No a na úplný závěr to nejzdravější jádro podniklo nad ránem výjezd do Nedašova, kde celou akci završili. Na tom místě také proběhlo symbolické rozloučení Plzeňsko-jihlavské skupiny se zlínskou sestavou.

*   *   *
Děkuji všem tetičkám, kmotřičkám, babičkám a přátelům, o kterých vím, že se modlili aby nám vyšlo na svatbu počasí. Snad jen, jak Mája Kotalová trefně poznamenala, " ..se za počasí mohlo místo 300 lidí modlit jen 150 a teplota by pak snad místo 31stupňů, byla jen příjemných 27".
Za zmínku stojí také nádherný letní liják odpoledne, který jistě všechny osvěžil, no a nastal přesně ve chvíli, kdy bylo potřeba všechny lidi dostat dovnitř kulturáku kvůli dalšímu programu, takže všichni trávníkoví posedávači byli vmžiku v sále. Díky

*   *   *
No a úplně nakonec musím říct, že největší dík patří Bohu. Za to, že nás dva dal dohromady. Velký dík patří také Janičce Prudké, s níž jsme před rokem, den předtím než jsem potkal Marušku, na Medžugorském pahorku Podbrdo dali růžencovou modlitbu a obětovali ji za své budoucí partnery.

*   *   *
Za to všechno děkujeme. Díky všem kdo jste byli s námi a svou přítomností jste dali najevo, že Vám nejsme lhostejní. Díky i těm, kteří z různých důvodů nemohli dorazit, ale ve svatební den nám věnovali alespoň malou modlitbu, či vzpomínku. Díky všem, a moc Vás prosíme, abyste měli na paměti, že svatba byla pouze prvním krůčkem v naší společné cestě životem. Proto Vám budeme vděčni když nám i nadále zachováte svou přízeň. Zvláště vy kdo s námi nejste v každodenním kontaktu, budeme moc rádi, když si na nás čas od času v mailu, smsce, či při osobním setkání uděláte čas, abychom zůstali v kontaktu.

Přejeme Vám všechno dobré a ještě jednou posíláme veliké DÍKY !!!
Ze svatební cesty srdečně zdraví
Novomanželé Němcovi

Zobrazeno 1355×

Komentáře

Hever

"... popsal bych A4ku ..."<br />
<br />
Hehe, popsali jste čtyři! :) Tak teda bojujte, novomanželé.<br />
<br />
Máš nějaké informace o počtech ve schole a tak všemožně?

FoX

Pekna dekovacka :)...

Frankie30

hever> myslel sem A4ku popsanou jmény... v tomto textu jsem jmenoval jen tak 20lidí.. <br />
<br />
ve schole zpívalo tak 60lidí odhaduju...a hlavně to nebyl jen tak náhodně sesbíraný dav, ale bylo tam fakt spousta skvělých zpěváků, mám z toho velikou radost:)<br />
<br />
No a co se týče dalších informací o počtech a tak, tak třeba ještě napíšu nějaký bilanční článeček kde sepíšu kolik se toho vypilo a snědlo, kolik asi bylo lidí, co se rozbilo, kolik jsme dostali svatebních přáníček a tak...<br />
zatím vím jen to, že po 200porcích svatebního guláše se odpoledne jenom zaprášilo..:)

Johnek01

Pro upřesnění, jestě jsme byli dojíždět bečku ve Valašských Kloboukách, kde na nás dýchla překrásný atmosféra valachů, a spestřila nám to probíhající primice. No a úplný závěr proběhl na Johnkově sídle ve Zlíně, kde se sešlo 10 členů zdravého zlínského jádra a dorazili jsme bečku až do dna. A tím jsem udělali smybolicky tečku za Frankieho svatbou... A na rok se zase budeme těšit na další!

MisaLFC

pekne diky, musim valit do lidečka už ted jedu pozde

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková